Книгите на ivomir са продукт на желанието да изрази всичко, което е разбрал и преживял по пътя на позитивната промяна. Първоначално той няма намерение да става автор, а първата му книга Тетрадка с упражнения по методологията на Дж. Кехоу е опит за разясняване и предаване на методите на подсъзнанието (по-долу ще намерите цялата книга). След това той е съавтор с екип от психолози на книгата Ръководство за саморазвитие за тийнейджъра и ученика, която се разпространява безплатно в над 300 училища (виж подробности на страницата Проекти).

Първата по-задълбочена книга на Ивомир е The Black Book (Черната книга), следвана от Позидневник и The White Book (Бялата книга). Следват обща Теория на когиталността, елементарната Теория на когиталността, Магьосникът на реалността.

В момента най-ясното, най-задълбочено и пълно представяне на Когиталността като теория и практика се намира в книгите от поредица Енциклопедия Когиталност – Всичко, което Е: Ти-Източникът; Ти-Проявлението; Ти-Животът…

Ти – Източникът (книга първа от енциклопедия Когиталност) представя сензационната, невидима до момента връзка между науките, ориентира и определя тяхната единност и взаимосвързаност, отваря в практически смисъл вратите за неограничен Потенциал от възможности… Чрез откритията във физиката се дава друг поглед върху психологията и медицината, пренаписва се разбирането за археологията и езотериката… Психолозите стават физици, а фантастиката става реалност на действието…

Ти – Проявлението (книга II от енциклопедия Когиталност) е хармоничното продължение и допълнение на първата част от енциклопедията. Книгата представя уникалната взаимосвързаност и преливане между Потенциал, Проявление и Холограма, между възможностите и практическите стъпки по пътеката на необятните възможности. Всеки миг и всяка паралелна реалност се оказва въпрос на ясен, точен и категоричен избор. Единението на мисъл-решение-действие с ясна посока отдаденост навън – към Всичко, което Е, реализира и сътворява действителността, която желаем.

Ти – Животът (книга трета от енциклопедия Когиталност) представя сензационната, невидима до момента свързаност между наука, езотерика и приложима ежедневна практика. Ориентира и определя тяхната единност и взаимосвързаност, отваря в практически смисъл вратите за неограничен Потенциал от възможности… Книга трета от поредицата разкрива по неповторим до този момент начин връзката между индивидуалната холограма (тяло), околната среда и Потенциала на самия Източник! Всеки Е Всичко, което Е! 

Магьосникът на реалността на Всичко, което Е! е уникално средство за развитие на човешкия потенциал, на човешките възможности. Нестандартни методи за посоката, избора и начина на мислене превръщат взаимоотношенията между проявленията в истинска магия. Светът е резултат от мисловност, която мислим и творим сами.

Всяка индивидуалност е Източник и решава какво да преживее. Това наричаме избор. Ако дадена паралелна реалност не е в синхрон и в съответствие с индивидуалната честота, на което и да е проявление, винаги има друга, която да съответства. Защото всеки е Източникът и съдържа всички честоти, но съзнателно е забравил, че е Източник, за преживее магията на собственото си Творение (реалността). Всеки вариант е еднакво вероятен, но индивидуалността (магьосникът Източник) избира коя да изследва. Няма правилна или грешна. Има избор и преживяване на този избор. Всеки е „различно отражение” на самия себе си. Изборът да преживяваш Себе сиq като „забравиш“, че си Източникът, е уникална възможност да изследваш безкрайните проявления на… Всичко, което Е в Себе си… (Магьосникът на реалността, ivomir)

Двете книги излизат една след друга през 2011-2013г.

Всеки го може…или как всяка пешка може да е цар!
Колкото по-бързо се движим, толкова по-бавно тече времето.

Теория от Когиталността – теория, получена от практиката и в същото време споделена практика въз основа на теорията… Пътуване във времето, определяне продължителността на живота, активиране на ДНК, епифиза, Кундалини, сътворчество на желания свят – един уникален семинар за всичко, което е…

Официалната наука настоява, че мозъкът е изграден от същото, от което е и всичко останало във вселената – скали, столове, растения, метеори, галактики. Според учените тези „частици“ не притежават съзнание. Но в такъв случай това би следвало да важи и за мозъка – той или има съзнание, колкото и един камък… или камъкът е мислещ и има съзнание… Цяла плеяда „нетрадиционни“ физици предполагат, че всяко нещо притежава съзнание. Чудесно. Това ни изстрелва отвъд рамките на стандартното мислене в една безпространствена и безвремева мисловност – Когиталността… Когиталност (от лат. cogito – мисля), която събира безкрайността в нулева точка, която притежава енергията и знанието на Цялото… Всичко в нея се научава и случва едновременно, веднага (Парадокс на Айнщайн-Подолски-Розен, решен от Теория от Когиталността)… Придвижването в „минало“ и „бъдеще“ в това нулево пространство е възможно и всички светове съществуват едновременно, „облечени“ в тороидното поле на собствената си енергия. (Теорията за паралелните светове и М-теорията се обединяват разбираемо в Теория от Когиталността.) Всичко е холограма от светлина… Светлина, появила се вследствие движението на енергията.

„…идваме от Светлината, където Светлината дойде от Себе Си. Тя почива, появявайки се в техния образ…
Знакът на нашия Отец е: Движение и покой.“
Исус, Евангелие от Тома

 

Казват, че най-великата тайна и най-могъщата енергия във Вселената е Любовта… Любовта като пълна отдаденост към, на и за Всичко, което Е! Тази книга разкрива възможностите на всеки да твори света, разгръщайки себе си към Информацията и Любовта на Цялото. Сънищата, медитациите и регресиите са само част от тези възможности, а пътеката на знанието изобилства от още много такива… Разлисти книгата, за да ги откриеш!

Да – живеем в илюзорен свят! И дори вече не са ни нужни доказателства за това. Отдавна сме свикнали да приемаме и реалността в нейната даденост, без да се замисляме. Може би защото така е по-лесно! Разтваряме се в рутината и тривиалността, осъществявайки важната си мисия „живот”, и… когато все пак решим да се замислим, се самозалъгваме, че вече е прекалено късно да променяме каквото и да е…

Уникално по рода си помагало за позитивна трансформация. Този позитивен дневник допълва методиките и техниките описани в книгите „The Black Book“, Подсъзнанието може всичко“, „Регресионна терапия“, „Техника за емоционална свобода“ и редица други похвати, включително ИТП, НЛП, Силва метод и др.
Универсален сборник с упражения за визуализация, позитивна трансформация, ДНК активиране и преструктуриране.

Не е необходимо да смятате, че написаното тук трябва да се следва дословно. Дадени са само опорните точки. Всеки може и дори е желателно да намери свой собствен начин или да адаптира упражненията и посланията така, за да му „паснат“, стига да не променя основния принцип. Всяко разсъждение, анализ върху написаното и промяната му за ваше удобство, означава задълбочен интерес и искрен стремеж за развитие. В процеса на търсене е възможно да „уцелите“ и подобрите много неща – както за вас, така и за останалите, тръгнали по тази пътека.

Учeбнo пoмагалo, подходящо за гимназиалния eтап на училищата. Помагало за възможностите на децата – като творчество, разгръщане на себе си и адаптация към света.
Пpeдocтавeни са множество мeтoдики, утвърдени в pабoтата c дeцата катo „клаcичecки“. Изследване на самооценката, откриване на възможностите и постигането на баланс със средата и взаимоотношенията в нея са само част от ползите, които книгата представя…

Целта ни е да ви насочим как по-бързо и по-лесно да опознаете себе си, да повярвате в собствените си възможности и да станете такива, каквито бихте искали.
А вие наистина можете!
Ние, екипът на „Феникс Дизайн“, ви гарантираме това! Всеки от нас е тръгнал по пътя на себепознанието. И макар, че все още сме далеч от целта на пътуването си, вече сме доволни от постигнатото и с нетърпение очакваме да видим докъде още можем да стигнем. Разбира се, това не би било възможно, ако нямахме пример, който да следваме. Ние сме от щастливците, които всекидневно общуват с единия от авторите на тази тетрадка – ивомир. Съвсем естествено беше да се поучим от неговия опит; да се опитаме да се поучим, а защо не и да повторим постигнатото от него. Подкрепихме идеята му да напише помагало за позитивно мислене с упражнения по методиката на Джон Кехоу, в което да сподели опита си. Надяваме се, че малките разкази за живота на ивомир в началото на всяка глава ще ви помогнат по-добре да разберете себе си и по-лесно да осмислите обстоятелствата от вашия живот.
И накрая, искаме да ви помолим за нещо – не забравяйте, че ивомир е като всички останали – човек, които се е сблъсквал с безброй проблеми и несгоди. Той не притежава някакви по-особени способности. Разликата е, че в един момент пожелава съдбата му да не се определя от чужди решения и случайни обстоятелства; че поема отговорността да бъде самия себе си и взема живота си в собствените си ръце. Резултатите са повече от добри.
Вие имате възможност да постигнете дори повече! Защо? Защото сте уникални. И като такива, сами правите избора за това как да живеете, как да сте щастливи. С тази тетрадка се надяваме да ви убедим да направите първата крачка по пътеката, по която вървим и ние.
Екипът на „Феникс Дизайн“

Към началото

Pin It on Pinterest

Bulgarian BG English EN