Ivomir’s books are a product of the desire to express everything he has understoood and experienced on the path of positive change. Initially, he had no desire or feeling to become an author, and his first book was a notebook with exercises on the methodology of J. Kehou  (you will find the whole book below). He then co-authored with a team of psychologists the book A Guide to Self-Development for Teenagers and Students , which was distributed free of charge to all high school students in over 300 schools (see details on the Projects page ). Ivomir’s first more in-depth book was The Black Book , followed by Pozidnevnik and The White Book . After them comegeneral Theory of Cogitality , elementary Theory of Cogitality , The Wizard of Reality

At the moment, the clearest, most thorough and complete presentation of Cogitality as Theory and Practice is found in the books in the Encyclopedia of Cogitality series – All That Is: You-the Source; You-Manifestation; You-Life 

Ти – Източникът (книга първа от енциклопедия Когиталност) представя сензационната, невидима до момента връзка между науките, ориентира и определя тяхната единност и взаимосвързаност, отваря в практически смисъл вратите за неограничен Потенциал от възможности… Чрез откритията във физиката се дава друг поглед върху психологията и медицината, пренаписва се разбирането за археологията и езотериката… Психолозите стават физици, а фантастиката става реалност на действието…

Ти – Проявлението (книга II от енциклопедия Когиталност) е хармоничното продължение и допълнение на първата част от енциклопедията. Книгата представя уникалната взаимосвързаност и преливане между Потенциал, Проявление и Холограма, между възможностите и практическите стъпки по пътеката на необятните възможности. Всеки миг и всяка паралелна реалност се оказва въпрос на ясен, точен и категоричен избор. Единението на мисъл-решение-действие с ясна посока отдаденост навън – към Всичко, което Е, реализира и сътворява действителността, която желаем.

Ти – Животът (книга трета от енциклопедия Когиталност) представя сензационната, невидима до момента свързаност между наука, езотерика и приложима ежедневна практика. Ориентира и определя тяхната единност и взаимосвързаност, отваря в практически смисъл вратите за неограничен Потенциал от възможности… Книга трета от поредицата разкрива по неповторим до този момент начин връзката между индивидуалната холограма (тяло), околната среда и Потенциала на самия Източник! Всеки Е Всичко, което Е! 

Магьосникът на реалността на Всичко, което Е! е уникално средство за развитие на човешкия потенциал, на човешките възможности. Нестандартни методи за посоката, избора и начина на мислене превръщат взаимоотношенията между проявленията в истинска магия. Светът е резултат от мисловност, която мислим и творим сами.

Всяка индивидуалност е Източник и решава какво да преживее. Това наричаме избор. Ако дадена паралелна реалност не е в синхрон и в съответствие с индивидуалната честота, на което и да е проявление, винаги има друга, която да съответства. Защото всеки е Източникът и съдържа всички честоти, но съзнателно е забравил, че е Източник, за преживее магията на собственото си Творение (реалността). Всеки вариант е еднакво вероятен, но индивидуалността (магьосникът Източник) избира коя да изследва. Няма правилна или грешна. Има избор и преживяване на този избор. Всеки е „различно отражение” на самия себе си. Изборът да преживяваш Себе сиq като „забравиш“, че си Източникът, е уникална възможност да изследваш безкрайните проявления на… Всичко, което Е в Себе си… (Магьосникът на реалността, ivomir)

Двете книги излизат една след друга през 2011-2013г.

Всеки го може…или как всяка пешка може да е цар!
Колкото по-бързо се движим, толкова по-бавно тече времето.

Теория от Когиталността – теория, получена от практиката и в същото време споделена практика въз основа на теорията… Пътуване във времето, определяне продължителността на живота, активиране на ДНК, епифиза, Кундалини, сътворчество на желания свят – един уникален семинар за всичко, което е…

Официалната наука настоява, че мозъкът е изграден от същото, от което е и всичко останало във вселената – скали, столове, растения, метеори, галактики. Според учените тези „частици“ не притежават съзнание. Но в такъв случай това би следвало да важи и за мозъка – той или има съзнание, колкото и един камък… или камъкът е мислещ и има съзнание… Цяла плеяда „нетрадиционни“ физици предполагат, че всяко нещо притежава съзнание. Чудесно. Това ни изстрелва отвъд рамките на стандартното мислене в една безпространствена и безвремева мисловност – Когиталността… Когиталност (от лат. cogito – мисля), която събира безкрайността в нулева точка, която притежава енергията и знанието на Цялото… Всичко в нея се научава и случва едновременно, веднага (Парадокс на Айнщайн-Подолски-Розен, решен от Теория от Когиталността)… Придвижването в „минало“ и „бъдеще“ в това нулево пространство е възможно и всички светове съществуват едновременно, „облечени“ в тороидното поле на собствената си енергия. (Теорията за паралелните светове и М-теорията се обединяват разбираемо в Теория от Когиталността.) Всичко е холограма от светлина… Светлина, появила се вследствие движението на енергията.

„…идваме от Светлината, където Светлината дойде от Себе Си. Тя почива, появявайки се в техния образ…
Знакът на нашия Отец е: Движение и покой.“
Исус, Евангелие от Тома

 

Казват, че най-великата тайна и най-могъщата енергия във Вселената е Любовта… Любовта като пълна отдаденост към, на и за Всичко, което Е! Тази книга разкрива възможностите на всеки да твори света, разгръщайки себе си към Информацията и Любовта на Цялото. Сънищата, медитациите и регресиите са само част от тези възможности, а пътеката на знанието изобилства от още много такива… Разлисти книгата, за да ги откриеш!

Да – живеем в илюзорен свят! И дори вече не са ни нужни доказателства за това. Отдавна сме свикнали да приемаме и реалността в нейната даденост, без да се замисляме. Може би защото така е по-лесно! Разтваряме се в рутината и тривиалността, осъществявайки важната си мисия „живот”, и… когато все пак решим да се замислим, се самозалъгваме, че вече е прекалено късно да променяме каквото и да е…

Уникално по рода си помагало за позитивна трансформация. Този позитивен дневник допълва методиките и техниките описани в книгите „The Black Book“, Подсъзнанието може всичко“, „Регресионна терапия“, „Техника за емоционална свобода“ и редица други похвати, включително ИТП, НЛП, Силва метод и др.
Универсален сборник с упражения за визуализация, позитивна трансформация, ДНК активиране и преструктуриране.

Не е необходимо да смятате, че написаното тук трябва да се следва дословно. Дадени са само опорните точки. Всеки може и дори е желателно да намери свой собствен начин или да адаптира упражненията и посланията така, за да му „паснат“, стига да не променя основния принцип. Всяко разсъждение, анализ върху написаното и промяната му за ваше удобство, означава задълбочен интерес и искрен стремеж за развитие. В процеса на търсене е възможно да „уцелите“ и подобрите много неща – както за вас, така и за останалите, тръгнали по тази пътека.

Учeбнo пoмагалo, подходящо за гимназиалния eтап на училищата. Помагало за възможностите на децата – като творчество, разгръщане на себе си и адаптация към света.
Пpeдocтавeни са множество мeтoдики, утвърдени в pабoтата c дeцата катo „клаcичecки“. Изследване на самооценката, откриване на възможностите и постигането на баланс със средата и взаимоотношенията в нея са само част от ползите, които книгата представя…

Целта ни е да ви насочим как по-бързо и по-лесно да опознаете себе си, да повярвате в собствените си възможности и да станете такива, каквито бихте искали.
А вие наистина можете!
Ние, екипът на „Феникс Дизайн“, ви гарантираме това! Всеки от нас е тръгнал по пътя на себепознанието. И макар, че все още сме далеч от целта на пътуването си, вече сме доволни от постигнатото и с нетърпение очакваме да видим докъде още можем да стигнем. Разбира се, това не би било възможно, ако нямахме пример, който да следваме. Ние сме от щастливците, които всекидневно общуват с единия от авторите на тази тетрадка – ивомир. Съвсем естествено беше да се поучим от неговия опит; да се опитаме да се поучим, а защо не и да повторим постигнатото от него. Подкрепихме идеята му да напише помагало за позитивно мислене с упражнения по методиката на Джон Кехоу, в което да сподели опита си. Надяваме се, че малките разкази за живота на ивомир в началото на всяка глава ще ви помогнат по-добре да разберете себе си и по-лесно да осмислите обстоятелствата от вашия живот.
И накрая, искаме да ви помолим за нещо – не забравяйте, че ивомир е като всички останали – човек, които се е сблъсквал с безброй проблеми и несгоди. Той не притежава някакви по-особени способности. Разликата е, че в един момент пожелава съдбата му да не се определя от чужди решения и случайни обстоятелства; че поема отговорността да бъде самия себе си и взема живота си в собствените си ръце. Резултатите са повече от добри.
Вие имате възможност да постигнете дори повече! Защо? Защото сте уникални. И като такива, сами правите избора за това как да живеете, как да сте щастливи. С тази тетрадка се надяваме да ви убедим да направите първата крачка по пътеката, по която вървим и ние.
Екипът на „Феникс Дизайн“

Към началото

Pin It on Pinterest