Политика на поверителност

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Този сайт се ангажира да гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни, предоставени от всички ПОТРЕБИТЕЛИ и от всички посетители и ползватели на ivomir.net .

Вашите данни се използват при съгласие да участвате в Бюлетина, свързан с информация, актуализации и новини в сайта ivomir.net и Когиталност като теория и практика.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят доброволно следните лични данни:

  • Потребителски данни, необходими за регистрация – име, фамилия, електронна поща, телефон и парола.  Данните са необходими за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ  до персоналния му профил, за да бъде идентифициран от ivomir.net и за кореспонденция. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на kogitalnost.com за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща  ivomir@ivomir.net.
  • Други данни – освен посочената по-горе информация, ivomir.net събира информация индиректно чрез използване на кукита (бисквитки – cookies), разгледани по-долу в настоящите Общи условия.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават незабавно да уведомяват ivomie.net за всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола.

ivomir.net може да използва личните данни единствено и само за целите на Бюлетина, като същите по никакъв начин не се предоставят на трети лица. ivomir.net не извършва търговски сделки или друг тип прехвърляне към трети лица на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

ivomir.net може да предостави лични данни, само в случаите, когато това се изисква със закон или когато тези данни са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление.

Към началото

Pin It on Pinterest