източник

Изборът. Всеки Е източник…

Теория от Когиталността доказва, че всеки е Източник. Така той се превръща във възможностите, потенциала и силата, способна да съ-твори и пре-твори този потенциал. Всяко проявление е и винаги ще е и Пътят и Източникът и Животът. В този план всеки сам твори себе си, собствената си реалност и е тук, за да я претворява. […]

Към началото

Pin It on Pinterest