възможности

За смисъла на Живота – част I : Посока навътре

  Очевидно е, че като холограми ние преживяваме себе си в един дуален свят. Оказваме се в преливането на полярностите на този свят – онова, което мислим, и онова, което правим. В тази дуалност сме „изключили“ третият елемент на триединството – изборът, който се явява посока, чрез която променяме света си по съответния начин. Забравили […]

Към началото

Pin It on Pinterest